ראש השנה לפירות היצירה, הבריאה והעשייה.
אנו מרימים 4 כוסות לכבודכם, ידידינו היקרים.

וכמו תמיד, ברצונינו להדגיש את האופי המיוחד של תרומתכם.
זכיתם בתחרות עולמית בעיצוב מתנות אישיות למען עם ישראל

חגיגה גם לחיך גם לנפש וגם לעין,

ברצוני להודות לכם ולאחל מכל הלב!

לבלוב נצחי, פריחה שופעת, גדילה, צמיחה ומעוף שחקים.

מאחלת, שעץ המצוות שלכם יגבה וישאף והשורשים יתחזקו ויתרחבו לכל צדי תבל.

ושעם ישראל יחסה בצל מעשיכם הטובים.

תזכו לרוב שנים, בריאות וחסד.

בהערכה עמוקה

ריטה לוין