ושמחת בחגך

לאיש החסד חיים היקר

תהא השעה הזאת שעת אור מלפניך

מעשיך הטובים הם כנרות מצווה העולים ובוערים בחסד ומדליקים אורות של שמחה ונחמה בלבבות החולים כמדליק נר מנר זה בוער וחברו אינו חסר

ביה"ח מודה לך על השתתפותך המתמדת ועזרתך לחולים הפסיכיאטרים, תודה על תרומתך למענם ועל היותך חייל נאמן בצבא הקב"ה, אתה מהווה עבורנו דוגמא וסמל למצות הנעשות בצניעות וצדקות הבאות מתוך שמחה, תודה על שבזכותך יכולים החולים להנות מחגי ישראל ולשמוח בטיולים וחגיגות בחיק הטבע

קבלו את שפע ברכותינו על כל מעשיך הטובים

יהי רצון שאתה וארגונך משען לחולה יבורכו בכל.

וכל אשר תעשו יהיה לברכה ולטובה

וחיים טובים של שמחה ובריאות עם כל בני משפחתכם !

ושמחת בחגיך והיית אך שמח

ריטה לוין הצוות והחולים ביה"ח הרצוג