לכבוד
הרה"ח ר' שמעי שוורץ שליט"א
יו"ר ממלכת החסד "משען לחולה"
ירושלים ת"ו

יישר כחכם! יישר כחכם! על כל החסד והארגון של מכירת מוצרי יסוד של כל השנה.

ועל של עתה באנו על ארגון מכירת מוצרי יסוד בהאי שתא ער"פ תש"פ בצל הקורונה ה"י

ידוע על כל הקשיים שעברתם עם כל הארגון והחלוקה שרציתם שיהיה עצהי"ת להיות ועם כל זה נבצר ממכם שלא באשמתכם

ובטוח אני שבטח קיבלתם טלפונים וכדו' מכל מיני אנשים שחששו וחיכו בסבלנות כאילו אתם אשמים שעדיין לא הגיע המשלוח. וזה חסר לו היין וזה חסר לו החסה שהזמין וכו'

והנכם העסקנים, והמזכירות שענו לכ"א בסבלנות יתירה עם כל הלחץ שהיה לכם, שרציתם לסדר הכל על הצד היותר טוב שיכול להיות ועמדתם בזה יישר כחכם!!!

תודה רבה על כל הארגון של כל השנה ובפרט על ערב פסח ש.ז.

השם שמור במערכת