משלוח מנות

ההכנות בעיצומן בארגון ממלכת החסד 'משען לחולה' לרגל ימי הפורים של שנת תש"פ המתקרבים ובאים, כאשר השנה מתכוננים לחלוקת 1,800 משלוחי מנות בבתי החולים בעיה"ק ירושלים, אשר יכללו את: הדסה עין כרם, הדסה הר הצופים, ביקור חולים והרצוג. שערי צדק. ועוד..

כמו בשנים הקודמות, אל משלוחי המנות שיקבלו החולים, תצורף איגרת אישית ומחממת לב מאת הרב שמעיה שווארץ שליט"א, בו הוא מעתיר מילים נרגשות על ליבם, להתחזק ולשמוח למרות הקושי, כדרך לצאת מהייאוש ולהכנס לאור השמחה:

"כשלוחים נאמנים של עם ישראל, אנו שמחים להגיש לכם משלוח מנות לבבית, בימים אלו ימי הפורים אשר נהפך לנו מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, זה מלמד אותנו שגם אם נראה לנו לעתים שאנו נמצאים בצרה ובמצוקה וחוסר סיכוי – אסור להתייאש, כפי שאמרו חז"ל, "אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם – אל יתייאש מן הרחמים" ותשועת ה' כהרף עין!
"בס"ד יגיעו ימי המשתה ושמחה ואור לכל עם ישראל, ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר, בברכת החלמה מהירה ופורים שמח"! – חתם הרב שווארץ את האיגרת.

משתה ושמחה ליהודים

ביום הפורים, זוכים גם האביונים לשמחת הפורים בסעודה מפוארת כיד המלך באולמי ממלכת החסד 'משען לחולה', משתה היין המרכזי, אליו מוזמנים כל העניים והאביונים וזוכים לסעודה של בשר ודגים וכל מטעמים, בליווי תזמורת, לריקודי שמחה עד כלות. לכך מצטרפות גם מעטפות מתנות לאביונים לכל סועד ביד רחבה ובנפש חפצה.

עלות המבצע מסתכמת בסכומים גבוהים כ – 40 ש"ח לסועד + מעטפת מתנות לאביונים 50 ש"ח

לתרומות לחצו כאן