נשמת כל חי במנין

בתקופה בה אנו נמצאים מי לא זקוק לישועה מי לא זקוק לרחמי שמים

מנין מיוחד יצאו לכותל המערבי להתפלל ולבקש עבור כל מי שצריך ישועה ואמרו נשמת כל חי במנין הידוע כפועל ישועות