מי לא זקוק לישועה? מי לא זקוק לרחמי שמים?

בפרט בעידן הקורונה שזקוקים לשמירה עליונה במיוחד
סעודה ל-10 עניים  המסוגל לישועות  ביומא דהילולא של רבינו הק' ישעהלע מקרערסטיר (הרה"ק ר' ישעי ב"ר משה)שמסר נפשו להאכיל עניים ושבורי לב בוודאי ימליץ טוב בעדכם  מחולק ביומא דהילולא סעודה כיד המלך למשפחות החולים הנמצאים בבתי חולים בהדסה. וכן בבית תמחוי. בזכותכם נוכל להמשיך בעבודת הקודש 

סעודה עבור 10 עניים 180 ש"ח לחצו כאן לתרומות או חייגו עכשיו 02-6402905