לכבוד ההילולת אור החיים הקדוש

ב"ה על אף המצב הקיים בארץ ובעולם תקופת הקורונה זכינו לערוך מכירה מסובסדת עבור אלפי משפחות בירושלים ביתר בית שמש ובמודיעין עילית שהתקיימו לקראת חודש תמוז תש"פ לכבוד היומא דהילולא של האור החיים הקדוש שידוע שחילק בשר מדי ערב שבת לעניים, ובס"ד כשליחי עם ישראל אנו ממשיכי דרכו להשביע עשרות אלפי נפשות במוצרי מזון ויסוד במחיר מסובסד, למרות כל ההגבלות שיש.

ומחיל אל חיל מתחילים לתכנן את המכירה הקרובה לקראת חודש אלול הבעל"ט. שבעז"ה נוכל להביא את המוצרי יסוד במחירים מסובסדים בכדאי להקל על המשפחות מרובות ילדים ששעתם דחוקה, בפרט בעת הקורונה שחלק איבדו את פרנסתם וחלק יצאו לחל"ת.. ומי יתן שנזכה תמיד לעזור ולעמוד לימין המשפחות הזקוקות לכך

ובס"ד התוכנית לקראת החגים הבעל"ט תשפ"א להתרחב לעוד כמה ערים. ויה"ר שנזכה..