זכינו להיות השליחים להשביע משפחות החולים

תקופת הקורונה אילצה אותנו לסגור ולשנות דברים מסויומים כמו כן האגף של ביקור חולים בבתי חולים נאלצנו לסגור חלקי לתקופה קצרה עקב ההגבלות שחלו על הציבור והקושי שנוצר בדבר.

ובכל אופן המשכנו להביא מנות חמות בהדסה עין כרם בחדר במזוזות. ופרסמנו שמי שזקוק למנה יפנה לחדר הנ"ל. ובס"ד זכינו להיות השליחים להשביע משפחות החולים שחיכו מדי יום בכליון עיניים מתי יגיע הארוחה. המזינה של ממלכת החסד

וב"ה אפשר להגיד שזה מאחורינו, וחזרנו לפעילות בכל הכח ויום יום יוצאים המתנדבים לעבר הבית חולים עם הממתקים והמנות החמות שמחלקים לחולים ולמשפחות שנמצאות ליד החולים.

החיוך הרחב על הפנים של החולה שווה את הכל, העידוד והתקווה שמכניסים בחולים ובמשפחות שיושבות ליד החולים הוא אין לשער. וב"ה שזכינו לכך

הפעילות ימשיך הלאה כרגיל ונתרחב עוד ועוד..