פרויקט הרחבת חלוקת המוצרים ב2 מוקדים בעיר

בתוכנית המכירות המסובסדות של מוצרי מזון ויסוד למשפחות מרובות ילדים, שמתקיימת ממוצע כל 6 שבועות משך השנה. בירושלים בית שמש ביתר ומודיעין עילית..

קיימת ביקוש גבוה בערים השונות לחלק את המכירות בכמה מוקדים בעיר בכדאי להקל על התושבים שלא יצטרכו לקחת את המוצרים רחוק מהבית.

כמובן שהדבר כרוך בהוצאות גדולות ובניהול רחב. אשר מצריך תכנון נכון והתקדמות למטרה וגם כשמדובר בקושי גדול וזאת בכדאי להתחשב ולעזור את המשפחות הזקוקות לכך, לצורך כך יזמו בארגון פרויקט הרחבת חלוקת המוצרים ב2 מוקדים בעיר מודיעין עילית.

מוקד 1 תהיה באזור גרין פארק באותו מיקום שהתקיימה עד היום חלוקת המוצרים והמוקד השני תהיה באזור ברכפלד. אשר מתגוררות בו אלפי משפחות ברוכות ילדים שביקשו והגישו כל הזמן בקשות שנבוא גם באזור שלהם.

בעזרת ה' שהתוכנית תצליח נוכל להתקדם הלאה גם בשאר הערים ונחלק את החלוקות בכמה אזורים בכל עיר, וכן להגיע לעוד ערים כאשדוד ובני ברק ועוד. ובזה נקל על המשפחות הזקוקות לכך.