אגף מוקד הישועות

שבו מעבירים שמות ומתפללים עבור כל התורמים השותפים, שלוקחים חלק במצווה הגדולה של סעודות עניים שבו מאכילים כל יום מאות עניים במנות חמות טריות ומזינות שאין להם מי שידאג להם, אם זה נזקקים גלמודים, יולדות או משפחות שנמצאות בבתי חולים ועוד..

השמות מועברים למערכת ומתפללים עבורם בער"ח בקבר רבי מאיר בעל הנס בטבריה וכן גם השמות מוצגים על המסך בבית תמחוי שבו יושבים העניים ואוכלים ומתפללים עבור התורמים..

חידוש גדול נוסף לאחרונה, במסגרת הפעילות וזה שהמנין אברכים שמתפללים בקבר ר מאיר בעל הנס. מתפללים גם בקבר השל"ה הקדוש ואומרים תפילת השל"ה בציבור המסוגל לישועות זיוויגים זרע של קיימא פרנסה להצלחת התורמים.

ויהי רצון שיתקבלו תפילותינו ברחמים וברצון. אמן