קול קורא

למען הצלת מפעל החסד "משען לחולה" שמטרתו קודש לגמול חסד עם יולדות ומשפחותיהם, וכן בעזרתם לחולים וקשי יום המתפתלים על ערש דווי ביסורי גוף ונפש ועולמם חשך בעדם. ובס"ד עושים גדולות ונצורות בשטח עזוב זה, והם שלוחי השגחה עליונה להצלת נפשות מישראל, אשר אלמלא טיפולם המסור, מי יודע לאיזה מצב היו מגיעים החולים ובני משפחותיהם רח"ל,והפעולות הנ"ל כרוכות בהוצאות כספיות אדירות ונחוץ מאוד למען קיומו של מפעל החסד הכביר הזה, אשר רובץ בעול כספי כבד מאוד-  להרבות פעלים לכיסוי ההוצאות הגדולות, לבל יתרופפו עמודיו ח"ו.

וכעת יצאו במגבית הצלה ע"י  פדיון כפרות
וחוב קדוש רובץ על כל אחד ואחד להכיר טובה ולהטות שכם, לעמוד לימין המפעל הכביר: "משעןלחולהאשר רבה ניחיצותו , וכולנו חייבים בהחזקתו , כי בהצלת נפשות מדובר כאן. ובזכות מצווה רבה זו, נזכה לכתיבה וחתימה טובה וכטו"ס 
הכו"ח לכבודה של מצווה:

*ר' משה הלברשטאם.  *ר' יעקב מאיר שכטר.  *ר' יוסף שלום אלישיב.  *ראובן אלבז.

מדברי הרבנים הגאונים:

הגאון האדיר רבי עובדיה יוסף זצוק"ל: הארגון משען לחולה מסייעים לחולים ולנזקקים בגופם ובממונם.

הגאון האדיר רבי חיים שיינברג שליט"א: משען לחולה עוסקת במצווה הצלת נפשות ממש למען חולי ישראל ברחבי ירושלים עיה"ק בבתי חולים ובבתים פרטיים.

כ"ק האדמו"ר מראחמסטריווקע זצוק"ל: …. עומדים בראש עסקנים ידועים במסירות ובנאמנות , אשר כרוך בהצלת נפשות ובוודאי מצווה גדולה מאוד לעזור להם.

הגאון האדיר רבי מאיר ברנסדורפר  זצוק"ל : וידוע שהרב שמעי' שוורץ שליט"א, שם לילות כימים במסירות נפלאה למען המפעל הגדול הזה.